Oferta...
- Kampanie polityczne,

- Kampanie marketingowe,

- Kampanie społeczne,

    - jako działanie non-profit,
    - jako działanie związane z marketingiem.

- Działania odpowiadające na sytuacje kryzysowe:

   - na rzecz osób,
   - na rzecz zarządów,
   - na rzecz organizacji.

- Elementy public relations,

- Konferencje,

- Szkolenia.