Kształty własne...
IIBO - Internetowy Instytut Badania Opinii www.sondujemy.pl

Gazeta "Samorządowiec Polski",

Kampanie POLITYCZNE:

     - Współpraca przy kampanii prezydenckiej 1995,
     - Kampania parlamentarna 2001,
     - Kampania prezydencka w Warszawie 2002,
     - Pierwsza kampania do parlamentu europejskiego 2004,
     - Kampania parlamentarno - prezydencka 2005,
     - Kampania prezydencka w Warszawie 2006,
     - Wybory parlamentarne 2007.
     - Wybory prezydenckie 2010.
     - Wybory 2011 - Skuteczna Kampania do Senatu R.P.
        okręg jednomandatowy - ( Nr 42 - Warszawa).

Kampanie MARKETINGOWE:

     - kampanie radiowe,
     - kampanie w prasie.

Kampanie SPOŁECZNE:

     - PBI - Fundacja Polskiej Biblioteki Internetowej,
     - Cykl Konferencji: "Cyfrowa edukacja dzieci i młodzieży".
     - IKONKA (FNP),
     - Wizualizacja nauczania (FNP),
     - Gwiazdkowa Biblioteka (FNP),
     - Komputer dla nauczyciela (FNP),
     - Białe Miasteczko.